«Ο καπνός ήταν πραγματικά η ζωή της Καβάλας για πολλά χρόνια. Οι συζητήσεις, για το αν πήγαν καλά τα καπνά φέτος, πότε θα ανοίξει το μαγαζί, πόσους καπνεργάτες θα πάρουν, ήταν καθημερινές […] Και μόνο όταν περνάς ανάμεσα από κάποιες καπναποθήκες που ακόμα υπάρχουν νομίζεις ότι ακούς τα βιαστικά βήματα των καπνεργατριών στο καλντερίμι κι ότι η μυρωδιά των φύλλων του καπνού είναι ακόμα στον αέρα.»

Αποσπάσματα από το προλογικό σημείωμα του συγγραφέως

Το βιβλίο διαιρείται σε τρεις τόμους:
Τόμος Α’: Ανατολικά καπνά, Επεξεργασία καπνού, Καπνοβιομηχανία
Τόμος Β’: Καβάλα 19ου-20ου αιώνα, Οι άνθρωποι του καπνού
Τόμος Γ’: Καπναποθήκες

Μετάβαση στο περιεχόμενο