«Εκτός από τα συνδικαλιστικά γεγονότα, ο συγγραφέας αναφέρεται και στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, με κύριο σημείο αναφοράς, την Καβάλα, τον καπνό και τους καπνεργάτες. Διαγράφεται έτσι έντονα η σχέση των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων με το συνδικαλιστικό καπνεργατικό κίνημα.»

Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο