«Η εργασία αυτή έχει σκοπό να μελετήσει την εξέλιξη των οικονομικών και κοινωνικών δομών μιας πόλης, όπως η Καβάλα: μιας πόλης-λιμάνι του βορειοανατολικού Αιγαίου ενταγμένης στο οθωμανικό φεουδαρχικό σύστημα παραγωγής. Η διερεύνηση της οργάνωσης του χώρου της πόλης γίνεται σε σχέση με τις παραπάνω δομές. Γίνεται με την υπόθεση ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες, η κρατική πολιτική και οι πολιτιστικές αξίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της μορφής των οικιστικών συναθροίσεων, της κατανομής των λειτουργιών και της εμφάνισης ορισμένων αρχιτεκτονικών τύπων. Τα γνωρίσματα της συγκεκριμένης πόλης συσχετίζονται με τις γενικότερες αρχές και τους θεσμούς του οθωμανικού συστήματος και της οθωμανικής πόλης.»

Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο