Η έκδοση ξεκινά με παρουσίαση και περιγραφή του Υδραγωγείου της Καβάλας, ακολουθεί σύνοψη των εργασιών αναστήλωσης και συντήρησης του μνημείου και ολοκληρώνεται με την τεκμηρίωση χρονολόγησης του έργου υποδομής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο