Η έκδοση αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και επεξεργασίες που έγιναν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στη Χερσόνησο της Παναγίας», το οποίο εκπονήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση του Δήμου Καβάλας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο