Η προμελέτη για το Μουσείο Καπνού στην Καβάλα αποτελεί το πρώτο στάδιο της πλήρους μελέτης, που ανετέθη από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού στο γραφείο Κίζη Α.Ε. Αρχιτεκτονικής & Design.

Μετάβαση στο περιεχόμενο