«Τα θέματα που αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές ήταν ποικίλα και περιλάμβαναν στοιχεία της ιστορίας της πόλης από τον 7ο–6ο π.Χ. αιώνα, μέχρι τις δεκαετίες του περασμένου (αιώνα). Είναι κατανοητό ότι, μια πόλη με τόσο μεγάλη ιστορική διαδρομή (3.000 σχεδόν χρόνια) έχει τεράστιο όγκο ιστορικών στοιχείων, τα οποία δεν μπορούν να παρουσιαστούν σε 25-30 ώρες ενός Σεμιναρίου. Κάτ’ ανάγκην λοιπόν, οι εισηγητές έκαμαν ο καθένας τη δική του επιλογή και παρουσίασαν εισηγήσεις εξαιρετικού ενδιαφέροντος, χρησιμότατες για την έναρξη της εξάπλωσης της γνώσης της τοπικής μας ιστορίας, στη νέα γενιά της πόλης μας.»

Απόσπασμα από την εισαγωγή του επιστημονικού επιμελητή της έκδοσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο