Η έκδοση ξεκινά με χρονολόγιο και ιστορικό διάγραμμα της ανθρώπινης δραστηριότητας στη χερσόνησο της Παναγίας, ακολουθεί παρουσίαση των ιστορικών φάσεων της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της και ολοκληρώνεται με σύνοψη των εργασιών συντήρησης και στερέωσης του παράλιου τείχους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο